"ให้พระสร้างคน แล้วคนจึงมาสร้างวัด"

"วัดมาบจันทร์" สาขาหนองป่าพงที่ 73
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระยอง

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2527 ของการก่อร่างสร้างวัด เราได้ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมทั้งพระและฆราวาส โดยมีหลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโนเป็นผู้นำ ยึดมั่นในหลักปฏิปทาคำสอนของหลวงปู่ชา สุภัทโท โดยมุ่งเน้นในการสร้างศาสนบุคคลเป็นหลักสำคัญ

ทางวัดได้พัฒนาระบบลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี

พุทธศานิกชนท่านใดที่สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมกับทางวัด สามารถขอใบสมัครได้ ณ ที่ทำการวัด หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อทางวัดจะพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ต่อไป

เราช่วยกันสร้างในศาสนวัตถุเกิดขึ้น เพื่อที่จะมาปฏิบัติให้ได้เกิดศาสนบุคคล คือพวกเราได้เข้ามาบำเพ็ญคุณงามความดีกันด้วยความตั้งใจ ความสำรวม ความสงบ เพราะว่าวัดอยู่ในป่า พระก็คุ้นเคยกับความสงบ ห่างไกลจากเสียงรบกวน พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ไปอยู่ที่โคนไม้ที่เรือนว่าง ก็เพื่อที่จะได้มานั่งกรรมฐาน ฝึกจิตให้สงบนั่นเอง

หลวงพ่ออนันต์ อกิญฺจโน

Next

ขั้นตอนลงทะเบียน

การขอใบสมัคร, การส่งใบสมัคร, การรอรับคำตอบจากทางวัด และการลงทะเบียนเข้าพักปฏิบัติธรรม

กฏระเบียบและข้อปฏิบัติ

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร, การแต่งกาย,
กฏระเบียนข้อปฏิบัติในระหว่างพัก และกรณีฉุกเฉิน

กิจวัตรประจำวัน

ศึกษาตารางเวลากิจวัตรประจำวัน
ที่ผู้ปฏิบัติธรรมพึงทำในระหว่างเข้าพัก

ดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียน

รวมทั้งเอกสารยอมรับกฏระเบียบ
ที่ใช้ประกอบการสมัครปฏิบัติธรรม