กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ

ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัคร, การแต่งกาย, กฏระเบียนข้อปฏิบัติในระหว่างพัก และกรณีฉุกเฉิน

  • ต้องเป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
  • ผู้สูงอายุต้องช่วยเหลือตัวเองได้หรือต้องมีผู้ดูแล
  • ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ป่วยโรคจิต โรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจหรือผู้มีอวัยวะไม่สมบูรณ์
  • ต้องไม่เป็นผู้ที่ติดบุหรี่ สุรา และยาเสพติด
  • ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีจิตใจผิดเพศกำเนิด
 • ครั้งแรกอยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน ครั้งต่อไปไม่เกิน 7 วัน วันกลับต้องออกจากวัดก่อนเวลา 17:00 น.

  • 2.1 ผู้ปฏิบัติธรรมชาย
   • กางเกงขายาวสีขาวผ้าหนา
   • เสื้อมีแขนสีขาวผ้าหนา
   • ไม่อนุญาตเครื่องประดับทุกชนิด
   • รองเท้าแบบธรรมดา สีขาว สีดำ สีน้ำตาล หรือสีเทาเท่านั้น
  • 2.2 ผู้ปฏิบัติธรรมหญิง
   • กางเกงขายาวหรือผ้าถุงสีขาวหรือสีดำ ผ้าหนา ยาวคลุมถึงตาตุ่ม ไม่อนุญาตกางเกงยืดรัดรูปทุกชนิด
   • เสื้อคอกลมแขนยาวสีขาวผ้าหนา คอไม่ลึกและกว้าง ไม่รัดรูป มีผ้าสไบสีขาวห่มคลุม ชุดนอนสุภาพเท่าชุดกลางวัน
   • ผมต้องรวบรัดให้เรียบร้อย ไม่ไว้ผมม้า
   • งดแต่งหน้าและทาเล็บ
   • ไม่อนุญาตเครื่องประดับทุกชนิด
   • รองเท้าแบบธรรมดา สีขาว สีดำ สีน้ำตาล หรือสีเทาเท่านั้น ไม่อนุญาตรองเท้าส้นสูง

  ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมของส่วนตัวให้พร้อมรวมไปถึงห้ามนำทรัพย์สินมีค่าติดตัวมาที่วัด หากสูญหายทางวัดไม่รับผิดชอบ ทางวัดไม่อนุญาตให้มีการซักรีด ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเตรียมชุดให้ครบกำหนดตามจำนวนวันที่ปฏิบัติธรรม

  1. ห้ามรับประทานอาหาร หุง และประกอบอาหารทุกชนิดในบริเวณที่พัก
  2. อาหารที่ต้องการนำมาถวายพระห้ามเก็บไว้ในที่พัก ให้นำไปมอบแก่เจ้าหน้าที่โรงครัวเก็บรักษาไว้
  3. การดื่มน้ำปานะ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมชายให้ดื่มที่ศาลาโพธิญาณ และผู้ปฏิบัติธรรมหญิงให้ดื่มที่โรงครัวในช่วงเวลา 17:00-17:30 น.
  4. ห้ามพูดคุยส่งเสียงดังระหว่างรับประทานอาหาร และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้ช่วยกันทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ และล้างภาชนะของตนเองและส่วนรวมให้เรียบร้อย
  5. การทำวัตรเช้า-เย็นไม่อนุญาตให้ทำในที่พัก ต้องมาที่ศาลาหอฉันและที่โบสถ์เท่านั้น
  6. กิจวัตรประจำวันที่ต้องทำเวลา 15:00 น. ผู้ปฏิบัติธรรมชายให้ของานจากท่านพระอาจารย์ที่ศาลาโพธิญาณ ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมหญิงให้แยกตัวทำกิจตามตารางสถานที่ที่ได้ลงชื่อไว้ ณ ที่ทำการวัด
  7. ห้ามจับกลุ่มสนทนาไม่ว่าเรื่องใดๆ ทั้งสิ้น ต้องสำรวมกาย วาจาและใจ ไม่พูดคุยเสียงดังแสดงกิริยาหยาบคายและทะเลาะวิวาท
  8. หากพบว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ทำตามกฏระเบียบ เจ้าหน้าที่วัดมีสิทธิ์ว่ากล่าวตักเตือนได้ 2 ครั้ง หากเกินกว่านั้นจะให้ผู้ปฏิบัติธรรมออกจากวัดทันที และถ้าก่อความเดือดร้อน ทางวัดสามารถให้ออกจากวัด และแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้
  1. ห้ามผู้ปฏิบัติธรรมชายเข้าไปในเขตที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมหญิง และห้ามผู้ปฏิบัติธรรมหญิงเข้าไปในเขตที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมชาย
  2. ห้ามเข้าศาลาหอฉันก่อนเวลา 04:30 น. และห้ามอยู่ในบริเวณพระอุโบสถก่อนเวลา 17:00 น. หลังจากทำวัตรเสร็จแล้วให้รีบออกจากศาลาหอฉันหรือพระอุโบสถทันที
  3. ห้ามเข้าภายในเขตสงฆ์ ยกเว้นผู้ปฏิบัติธรรมชายกรณีช่วยกิจสงฆ์
  4. การใช้ห้องน้ำด้านนอกที่พักควรไปด้วยกันอย่างน้อย 2 คน เสร็จแล้วปิดไฟและปิดน้ำด้วย
  5. เปิด-ปิดประตูเบาๆ และเปิด-ปิดอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันแมลงและยุงเข้าไปรบกวนผู้อื่น
  6. หยุดทำกิจกรรมทุกอย่างในที่พักตั้งแต่เวลา 22:00 - 04:00 น.
   • อนุญาตให้นั่งสมาธิภาวนาบริเวณที่นอน
   • ห้ามเดินจงกรมนอกที่พักระหว่างเวลา 18:00 – 08:00 น. อนุญาตให้เดินจงกรมนอกอาคารที่พักได้ในบริเวณที่ทางวัดเขียนป้ายกำกับไว้เท่านั้น
   • ไม่อนุญาตให้เปิดเทป เครื่องเสียง ยกเว้นกรณีใช้หูฟังส่วนตัว
   • ปิดไฟบริเวณที่พักตั้งแต่เวลา 22:00 - 04:00 น. ผู้มีความประสงค์จะอ่านหนังสือธรรมะให้นำโคมไฟอ่านหนังสือส่วนตัวมาด้วย
  7. ห้ามนำคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ และ Tablet มาใช้ภายในวัดในช่วงที่ปฏิบัติธรรม
  8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในวัด
  9. ห้ามผู้ปฏิบัติธรรมต้อนรับแขกภายในที่พักโดยเด็ดขาด ให้ใช้บริเวณที่รับประทานอาหารหน้าโรงครัว หรือศาลาโพธิญาณเท่านั้น
  • ภายในที่พัก
   • กดปุ่มสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่ภายในที่พัก (มีป้ายบอกไว้)
   • โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ 09-8850-6742 หรือ 038-026251
  • ภายนอกที่พัก
   • กดปุ่มสัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณนั้นๆ
   • ตีระฆังบริเวณศาลาหอฉัน
   • โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ 09-8850-6742 หรือ 038-026251

  หลังจากโทรแจ้งเหตุหรือกดสัญญาณแล้ว ให้รอจนกว่ามีผู้มาช่วยเหลือ ไม่อนุญาตให้เข้าไปในเขตสงฆ์เพื่อขอความช่วยเหลือโดยเด็ดขาด ถ้าเป็นเวลากลางวันให้ติดต่อแจ้งเหตุที่เจ้าหน้าที่โรงครัว

  หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัด หากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติธรรมภายในวัด ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ได้รับอันตรายจนถึงทุพพลภาพ เสียสติ หรือเสียชีวิต ทางวัดไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น